Læsø dans    
  Indenfor dansk spillemandsmusik og folkedans indtager Læsø og andre øer en særstilling, ved at den levende spillemandstradition er bevaret helt op til nutiden med sit eget særpræg.

Dansemusikken på Læsø er næsten udelukkende blevet spillet på violin. Melodierne er lært efter gehør og er blevet ført videre fra generation til generation i nogle få slægter på Læsø. Musikken har musikalske tonale træk, der har rødder i en gammel musikopfattelse. Der er specielle melodiopbygninger og ekstraslag i slutvendingerne, og selve spillestilen har spændende forsiringer og 'svævende' toner.

Dansene er mange og dansemåden speciel. Der er pardanse som polka, vals og rejnlænder, ofte danset ’vestenom’. Desuden er der specielle pardanse, hver knyttet til en bestemt melodi. Endvidere har Læsø en række turdanse, hvoraf de ældste bevarede er 'Petersen' og 'Enkelt kæde'. Dansene udføres med 'duvende' trin og specielle dansefatninger, og musikken og dansen kan fornemmes som en sammenhørende helhed.

De folk, der kommer og vil lære fra sig, har særligt kendskab til Læsøs spillemands- og folkedansetraditioner. De tre af dem har indsamlet materiale og udgivet en bog og CD med Læsø-dans og musik, med baggrund i deres læretid hos spillemændene Levi Wilsen, Madvig Vilsen og danseren Anna Juel.

Kilde: http://www.bgsbroby.dk/Laesoe-beskrivelse.htm