Laugets baggrund    
 

Svendborg Danse- og Spillemandslaug startede i 1990 på Thurø Kro. Dengang hed det Thurø Folkemusiklaug.

Efter at have holdt til på Thurø gennem en årrække måtte vi indse, at det var svært at få lokket folk til Thurø. Vi flyttede derfor til Svendborg, hvor vi skiftede til det nuværende navn i foråret 1998.

                           Jubilæum
                
  (klik på titlen for at se / læse)

       

Thurø startede vi i sin tid en tradition med at holde majstangsfest.

Den tradition holder vi fortsat i hævd på Thurø, men siden 2008 har det været afholdt på privat grund og for foreningens medlemmer.

Foreningens generalforsamling afholdes i marts eller april i forbindelse med en Laugsaften.